POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC ČERVEN 2021

Platbu na měsíc červen 2021, splatnou do 25. května  uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc červen je 22 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".