POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC PROSINEC 2020

Platbu na měsíc prosinec 2020, splatnou do 25. listopadu 2020 uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc prosinec je 16 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".

PLATBY INKASEM SI BUDEME STRHÁVAT AŽ V PROSINCI NA LEDEN.

PROSÍM O KONTROLU STRAVNÉHO!