POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

Platbu na měsíc říjen 2021, splatnou do 25. září  uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc říjen je pro ZŠ 18 stravných dnů a pro MŠ 20 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".