POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC ÚNOR 2021

Platbu na měsíc únor 2021, splatnou do 25. ledna 2020 uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc únor je pro MŠ 20 a pro ZŠ 15 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".

Inkaso žáků, kteří se stravovali v měsíci lednu si k 15.1.2021 strhneme.

Složenky žáků, kteří se stravovali v měsíci lednu jsou k vyzvednutí ve škole.