POČET STRAVNÝCH DNŮ V DUBNU 2020

Platbu za stravné na měsíc duben 2020, splatnou do 25. března 2020, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc duben 2020 je pro ZŠ 19 a pro MŠ 20 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentech " Ke stažení " - " Řád školní jídelny ".