POČET STRAVNÝCH DNŮ V KVĚTNU 2019

Platbu za stravné na měsíc květen 2019, splatnou do 25. dubna 2019, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600.

Při platbách uvádějte prosím VS strávníka.

Na měsíc květen je pro ZŠ i MŠ 21 stravných dnů . Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentech " Ke stažení " - " Řád školní jídelny ".