POČET VARNÝCH DNŮ V ČERVNU 2019

Platbu za stravné na měsíc červen 2019, splatnou do 25. května 2019, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600.

Při platbách uvádějte prosím VS strávníka.

Na měsíc červen je pro ZŠ i MŠ 20 stravných dnů . Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentech " Ke stažení " - " Řád školní jídelny ".