POČET VARNÝCH DNŮ V LISTOPADU 2019

Platbu za stravné na měsíc listopad 2019, splatnou do 25.října 2019, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc listopad je pro ZŠ i MŠ 21 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentech " Ke stažení " - " Řád školní jídelny ".