POČET VARNÝCH DNŮ V ŘÍJNU 2019

Platbu za stravné na měsíc říjen 2019, splatnou do 25.září 2019, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc říjen je pro ZŠ 20 dnů a pro MŠ 22 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentech " Ke stažení " - " Řád školní jídelny ".