Informace o stravování

Přečtěte si prosím důležité informace o stravování.

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě, nelze jí uchovávat. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 12:30 hod. osobně v kanceláři stravovací referentky, mailem stravne@sjsvornost.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 541 212 868.
Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb). Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič. Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel nedoporučujeme. Obědy do jídlonosičů se vydávají ve školní kuchyni v době od 11:00 – 11:30 hodin. Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů).
 

Platby stravného:

ZŠ 7 - 10 let oběd: 28,- Kč
ZŠ 11 - 14 let oběd: 29,- Kč
ZŠ 15 a více let oběd: 31,- Kč

ZŠ dospělí oběd v jídelně: 60,- Kč včetně příspěvku FKSP
Cizí strávníci oběd v jídelně: 63,- Kč 
Cizí strávníci oběd do jídlonosiče: 60,- Kč
Cizí strávníci oběd do jídlonosiče dieta: 60,- Kč

 

Platnost od 1. 9. 2018