Zdravá školní jídelna

Co je Zdravá školní jídelna - principy projektu

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho. Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:

1. Vzdělaný personál

Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu

2. Informovaný strávník

Strávník se o správné výživě dozvídá vhodným způsobem v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů

3. Motivující pedagog a vedení školy

Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagog

 

Co je Zdravá školní jídelna - principy projektu

Kritérium 1.
Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi
Kritérium 2.
Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši)
Kritérium 3.
Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
Kritérium 4.
Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů
Kritérium 5.
Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka
Kritérium 6.
Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí
Kritérium 7.
Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní kuchyní
Kritérium 8.
Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny
Kritérium 9.
Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků dětí
Kritérium 10.
Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči