POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC BŘEZEN 2021

Platbu na měsíc březen 2021, splatnou do 25. února 2020 uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc březen je 23 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".

Inkaso žáků, kteří se stravovali v měsíci únoru si k 15.2.2021 strhneme.

Složenky žáků, kteří se stravovali v měsíci únoru jsou k vyzvednutí ve škole.