POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2020

Platbu na měsíc říjen 2020, splatnou do 25. září 2020 uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc říjen je pro MŠ 21 stravných dnů a pro ZŠ 19 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".