POČET STRAVNÝCH DNŮ V BŘEZNU 2020

Platbu za stravné na měsíc březen 2020, splatnou do 25. února 2020, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. Na měsíc březen 2020 je pro ZŠ i MŠ 22 stravných dnů. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentech " Ke stažení " - " Řád školní jídelny ".