Stravování v době distanční výuky

Stravování žáků v distanční formě výuky je možné ve školní jídelně.

Žáci 1.stupně se mohou stravovat v době od 11:30 do 12:15 hod.

Žáci 2. stupně se mohou stravovat v době od 12:15 do 13:00 hod.

Obědy jsou všem žákům od 14.10.2020 do 31.10.2020 ODHLÁŠENY!!!

V případě zájmu o stravování je nutné si jídlo přihlásit a to 13.10. na 14.10. do 20:00 hod přes www.strava.cz nebo do 8:00 hod 14.10.2020 mailem stravne@sjsvornost.cz.

Během stravování bude zajištěn pedagogický dohled. Žáci musí respektovat hygienická opatření (rouška, rozestupy, dezinfekce rukou), a budou se do jídelny přezouvat.